Активна чиста стратегия

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Чистите стратегии са активни, защото чрез тях предприятията се опитват да повлияят върху модела на пазарно търсене, за да изгладят неговите промени в плановия период.

Въздействие върху търсенето

Когато търсенето е ниско,предприятието може да се опита да увеличи търсенето чрез рекламиране, представяне, нарастване на персоналните продажби и намаляване на цените. Тези средства обаче невинаги са в състояние да въздействат ефективно на търсенето.

Поръчки с изчакване на доставчика в периода на голямо търсне (backlog)

Това са поръчки за стоки и услуги, които предприятието приема в портфейла на поръчките си, но не е в състояние да изпълни в момента. Ако потребителите са съгласни да чакат без да загубят желанието си за съответния продукт, без да се откажат от поръчката си. Стратегията е по принцип неприемлива в съвременната икономика.

Разносезонно продуктивно смесване

Една широко използвана изглеждаща стратегия сред производителите на сезонни стоки е да се разработи маркетинг микс от разносезонни стоки. Примерите в това отношение включват предприятия, които изработват пещи и климатици за съответните сезони или косачки за трева и машини за издухване на сняг.

Вижте още

Източници

  • Michael E. Porter - Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors
  • Michael E. Porter - On Competition, Updated and Expanded Edition
  • Carl W. Stern - The Boston Consulting Group on Strategy
  • Michael E. Porter - Competitive Advantage of Nations

Външни препратки