Администрация

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Administraciq1.jpg

Под администрация може да се разбира:

 • система от държавните органи, натоварени да провеждат изпълнението на законите при осъществяване задачите на държавата.
 • дейност, която органите на държавно управление развиват въз основа и в изпълнение на законите.
 • ръководство на дръжавно стопанско предприятие.
 • служба в редакция на техническо ръководство и разпространение на вестник, или списание.
 • помещение на такава служба.
 • органите на изпълнителната власт в една държава.
 • длъжностните лица в едно управление; административен персонал.
 • помещение за управата на дружество, предприятие и пр.
 • система от държавни и местни органи, извършващи изпълнително-разпоредителна дейност.
 • служители на организации, ведомства, учреждения и т.н.
 • органите на изпълнителната държавна власт, на управлението на учреждения, фирми, предприятия.
 • длъжностните лица в управлението като цяло, вкл. обслужващият персонал.

Същност

Терминът администрация има латински произход и означава служба. В тълковните речници понятието администрация е дефинирано като управление. Администрацията е йерархично построена, субординарна структура от звена, длъжности и длъжностни лица към даден орган на власт или управление, която:

 • Първо контролира и регулира състоянието и функционирането на възложената на органа система за властово или управленско въздействие, относно нейния предварително зададен номинален вид, определян от закона, обичая и [[[политика]]та на органа;
 • Второ организационно обслужване;
 • органа на власт или управление съобразно неговите указания и изисквания (подготовка или провеждане в действие на административните актове);
  висшеравно или висшестоящи административни звена в съответствие с установените от закон или акт на органа на власт или управление административни връзки, административна система;
  физически и юридически лица съобразно правата им за информационно обслужване, установени от закона или акт на органа на власт или управление (административни услуги);
  обществеността, органите на гражданското общество, съобразно политиката и указанията на органа на власт или управление (връзки с обществеността);
 • Трето материално-технически и финансово-счетоводно осигурява нормалното функциониране на властта или управлението, както и собствената си дейност. В този смисъл администрацията е създадена да подпомага и осигурява органите на властта или управление, както в процеса на вземане на решения, така и в процеса на тяхната реализация. Администрирането е част от управлението и е вид административно управление. Използват се две, обосноваващи необходимостта от съществуването на администрацията, които практически обясняват нейната същност и функции.
 • Първата разглежда администрацията като институция за управление. Качеството на управление пряко зависи от качеството на администрацията. Без администрация няма управление. Администрацията обогатява управлението. Колкото повече се усложнява управлението, толкова по-голяма е необходимостта от администрация.
 • Втората теза визира администрацията като система, предоставяща на гражданите административни услуги. Администрацията не създава, не определя тези услуги, те са предвидени в закона. Административното обслужване на населението е задължителна, необходима дейност на органите на властта за нормалното функциониране на държавата.

Вижте още

Източници

Външни препратки