Административна школа на управление

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Административна школа в мениджмънта набляга главно на подходи, касаещи усъвършенстването на организацията като цяло. Целта на тази школа е била формулирането на универсални принципи на управление и на основните управленски функции, а именно: финансите, производството и маркетинга.

Анри Файол

Anri Faiol (frenski uchen).
Анри Файол (френски учен)

Най-значителната фигура сред представителите на класическата школа извън САЩ безпорно е Анри Файол (1841-1925). И той както повечето от представителите на класическата школа, прави своите теоретически обобщения и изводи на базата на богат мениджърски опит. Неговата книга „Обща и промишлена администрация” той издава през 1916г. т.е. 28 години след като е ръководил крупната френска рудодобивна и металургична фирма „Комамбо”. Според Файол всички дейности и операции в дадено предприятие могат да се разпределят в шест дейности.

Гълик и Ъруик

Luter Gurlik (1892 – 1993).
Лютер Гълик
Lindal Uruik.
Линдал Ъруик
Maks Veber (1864 - 1920).
Макс Вебер

През 30-те и 40-те години след последователите и продължители на идеите на класиците се изявяват Лютер Гълик и Линдал Ъруик. Те са привърженици на т.нар. „Генерален Щаб”. За разлика от сътрудниците от „специалния щаб”, те би трябвало да разработват и предават заповедите, да контролират текущата работа, да оказват помощ в координацията на дейността на щабните специалисти. Голямо внимание Гълик и Ъруик отделят на делегирането, като утвърждават, че отсъствието на мъжество да се делегира и липсата на знания как ад се направи това е една от основните причини за неудачите в организацията.

Друг кръг въпроси, на които Гълик и Ъруик отделят специялно внимание е т.нар. „обхват на контрола” или „обхват на управлението”.

  • Според Ъруик нито един ръководител не може непосредсвено да контролира повече от пет или най-много шест подчинени, работата, на които е взаимно свързана.
  • Гълик не е толкова категоричен. Той отделя повече внимание на факторите, които оказват влияние върху оптимания диапазон.

Макс Вебер

Във Веберовия смисъл думата бюрокрация е изчистена както от негативните нотки на първоначалния й смисъл на чиновническо господство, така и от крайно негативното отношение към нея като препятствие за бързото и нормално протичане на управленските процеси. Във Веберовата концепция за идеалната бюрокрация се съдържат резултатите от изследване и систематизиране на постиженията предимно на американската класическа школа в управлението.

Вижте още

Източници

  • Pattie Odgers, B. Lewis Keeling, Administrative Office Management
  • James Stroman, Kevin Wilson, Jennifer Wauson, Administrative Assistant's and Secretary's Handbook
  • Zane K. Quible, Administrative Office Management (8th Edition)
  • Judith Read, Mary Lea Ginn, Records Management
  • Patsy Fulton-Calkins, Dianne Rankin, Kellie A. Shumack, The Administrative Professional: Technology & Procedures [Spiral-Bound]

Външни препратки