Агрегатно планиране

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Агрегатното планиране представлява планиране, установяващо общите равнища на производство за средносрочен период(обикновено една година), в резултат от което се вземат решения за агрегираните равнища на наличностите, размера на работната сила и субконтрактoрите.

Същност

Агрегатното планиране се отличава със следните характеристики:

 • Времеви хоризонт от 12 месеца, с уточняване на плана на периодична основа (най-често месечно);
 • Агрегирано равнище на търсенето на продукта, отнасящо се за една или няколко продуктови категории;
 • Приема се, че търсенето е случайно, неопределено или сезонно;
 • Съществува възможност за промяна, както на предлагането, така и на търсенето;
 • Разнообразие на управленски цели, които могат да включват ниски равнища на наличностите, добри трудови отношения, ниски производствени разходи, гъвкавост при увеличаване на бъдещото равнище на производство и качествено обслужване на клиентите;
 • Производствените мощности са фиксирани и не могат да бъдат променяни.

Значение

 • Агрегатното планиране създава важна взаимовръзка между планирането на производствените мощности, от една страна, и разработването на план-графици от друга.
 • Стратегическото планиране на производствените мощности определя физическия капацитет, който не може да бъде превишаван от агрегатното планиране.
 • Планирането на производствените мощности е дългосрочно планиране и ограничава решенията, свързани с агрегатното планиране.

Вижте още

Източници

 • Агрегатно планиране
 • Григоров, Н., “Производствен мениджмънт и бенчмаркинг”, Авангард, С., 2002.
 • Stevenson, W.J., “Production Operations Management”, 7th edition, McGraw-Hill, 2001.

Външни препратки