Стратегически алианс

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Стратегическият алианс е съглашение за кооперация на две или повече независими фирми за постигане на определени комерсиални цели.

Същност

За получаване на синергия (най-важното сред предимствата е постигането на синергизъм от гръцката дума συνεργός, което означава съдействащ, подпомагащ и синергията – сътрудничество, съдружие) на обединени и взаимно допълващи стратегически ресурси на компании.

Под стратегически алианс се подразбира обединяване на няколко независими предприятия,които са намерени да се заемат със специфичен вид производство или искат да довършат проект, използвайки при това знания материали и други ресурси един на друг, не разделяйки с никой друг рискове и стараейки да се победи конкуренцията или да се създадат условия за обединяване или присъединяване на компании.

Стратегически алианси се казват съглашения за сътрудничество между фирмите,които отиват по далече от обичайните търговски операции, но не довеждащи до обединяване на фирмите.Под алианс се подразбира провеждане на съвместни изследвания, обмяна на технологиите, съвместно използване на производствените мощности и т.н.

Стратегическите алианси за фирмите от една и съща отрасъл обаче разположени в различни държави, се явяват като средство на конкурентната борба на световния пазар при това съхранявайки своята независимост. Стратегическите алианси се явяват като най перспективна форма на интеграция на компании. Сключването на алианси представляват едно от най-бързи и евтини пътища за реализация на глобална стратегия.

Предпоставки за междуфирмено коопериране

 1. Наличие на уникално предимство на партньорите
 2. Възможност за съчетаване на стратегическите цели
 3. Близост между културите и ценностната система
 4. Способност и качества на мениджърския екип да под-готви и ръководи ефективно процеса
 5. Съвместимост с политическите и законодателни рамкови условия
 6. Механизмите за изграждане на стратегически алианси
 • съглашения между доставчик и производител или между производител и дистрибутор като алтернатива на стратегията за вертикална интеграция, развита през 80-те години
 • съглашения между фирми от един отрасъл, които реализират продукция на различни пазари
 • вътрешно отраслови съглашения за постигането на общи цели между фирми, конкуриращи се на един пазар. Тази стратегия е широко разпространена в автомобилната, електронната и компютърна индустрия
 • съглашения в рамките на един отрасъл, насочени предимно към създаването на нов продукт или технология. След изпълнението на проекта съвместното предприятие представа да действа или започва работа по нов проект

Предимства

 1. Сходни приоритети и интереси
 2. Допълване на потенциалите на страните
 3. Висока мотивация и желание за съвместна работа
 4. Способност за съвместна работа, т.е. фирмата действително притежава уникални предимства и те са високо ценени от партньорите й. #Добро документално оформяне и законова регламентация с цел създаване на гаранции, че в бъдеще ще бъдат защитени интересите на всички партньори
 5. Предварително обсъждане на действията в случай на противоречия и промяна на плановете и целите на страните
 6. Съгласуване на начините за разпределяне на получените резултати, вкл. и по отношение на трети страни.

Недостатъци

 1. Стремеж на отделните партньори към доминиране
 2. Заплаха от загуба на независимост на един от партньорите
 3. Неравно разпределение на получените резултати
 4. Значителни изменения в персоналния състав на мениджърските екипи
 5. Промяна на обективните фактори и условия на средата в посока на засилване на рестриктивните мерки. Това е особено характерно за държави с нестабилна икономика и политически климат.

Вижте още

Източници

 • Steve Steinhilber, Strategic Alliances: Three Ways to Make Them Work (Memo to the Ceo)
 • James D. Bamford, Benjamin Gomes-Casseres and Michael S. Robinson, Mastering Alliance Strategy: A Comprehensive Guide to Design, Management, and Organization (Jossey-Bass Business & Management)
 • Edwin Richard Rigsbee, Developing Strategic Alliances (Crisp Professional Series)
 • Brian Tjemkes, Pepijn Vos and Koen Burgers, Strategic Alliance Management
 • Dumela, Strategic Alliance

Външни препратки