Wall street tycoon

Връзка за сваляне на играта... 


 

Ако играете играта самостоятелно за наваксване на пропуснати точки от клас:

1) Сваляте играта, разархивирате (не изисква инсталиране) и я стартирате от файла "tycoon.exe"

2) Изигравате играта и сваляте скрийншот, от който да се вижда резултатът ви към края на играта на съответното ниво. Записвате файла със скрийншота във вид на изображение (jpg, gif, bmp, пр.) и наименовате файла във вид факултетен_номер_име_фамилия_игра_ниво на латиница. (Например: 15164032_ivan_ivanov_wall-street-tycoon_turbulent30s.jpg).

Нивата, които играете са:

Roaring 20's

Turbulent 30's

90's Bull run

Russia

Robber Barrons


 

3) Изпратете скрийншотoвете на следния линк: http://bit.ly/predavane (ако пратите по някакъв друг начин, НЯМА ДА ВИ БЪДЕ ОТЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ).