VIRTUAL STOCK EXCHANGE

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ИГРАТА

1. Отивате на адреса на играта в Интернет:

http://marketwatch.com/game/

2. Избирате "JOIN NOW" и от появилия се прозорец изберете "Get your FREE membership now"

3. В появилата се регистрационна форма попълнете полетата както следва: ВАШЕТО ПЪРВО ИМЕ (First name) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да започва с вашия факултетен номер. Ако не ви стигне място за пълно изписване на имената, ги изписвате докъдето можете.

Например Велислава Иванова с факултетен номер 11223344, трябва да се регистрира така:

First name: 11223344 velislava

Last name: ivanova

4. След като попълните формата и натиснете "Register now", на посочения от вас е-майл адрес ще получите писмо за потвърждение (съдържа линк, на който трябва да кликнете и в появилия се прозорец да напише3те паролата за сайта, която сте избрали).

5. След като регистрацията завърши успешно, отново отивате на адреса на играта

http://marketwatch.com/game/

6. Кликнете върху "Sign In"и напишете вашето потребителско име и избраната от вас лична парола в появилото се поле, и натиснете бутона "Sign In".

7. В натиснете бутона "Games" (в горната дясна част на екрана).

8. След като вече сте се включили в сайта, избирате "Find a game".

9. В новозаредилата се страница в полето "Find a game:" пишете идентификацията на играта (ще ви бъде дадена от преподавателя) и потвърждавате с ENTER или натиснете.

10. Появявя се екран с името и основните условия на играта.

11. В полето "Enter Password" пишете паролата на играта и потвърждавате с ENTER. (ще ви бъде дадена от преподавателя).


!!!!!! Прочетете инструкциите за самата игра тук - vse.pdf