VIRTUAL STOCK EXCHANGE

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ИГРАТА

1. Отивате на адреса на играта в Интернет:

http://marketwatch.com/game/

2. Избирате "SINGUP”.

3. В появилата се регистрационна форма попълнете полетата както следва: ВАШЕТО ПЪРВО ИМЕ (First name) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да започва с вашия факултетен номер. Ако не ви стигне място за пълно изписване на имената, ги изписвате докъдето можете.

Например Велислава Иванова с факултетен номер 11223344, трябва да се регистрира така:

First name: 11223344 velislava

Last name: ivanova

4. След като попълните формата и натиснете "Register now", на посочения от вас е-майл адрес ще получите писмо за потвърждение.

5. След като регистрацията завърши успешно, отново отивате на адреса на играта

http://marketwatch.com/game/

6. Кликнете върху "LOGIN"и напишете вашият посочен имейли и избраната от вас лична парoла в появилото се поле, и натиснете бутона "SIGN IN".

7. От падащото меню под потребителскотото Ви име изберете „Games”, а в новооткрилия се прозорец - "FIND A GAME".

8. В новозаредилата се страница в полето "Find a game:" пишете името на играта (ще ви бъде дадена от преподавателя) и потвърждавате с ENTER или с бутона “Search“.

9. Появявя се резултат за играта, от който избирате „Join game”.

10. В полето "Game Password" пишете паролата на играта (ще ви бъде дадена от преподавателя) и потвърждавате с ENTER..

11. Вече сте В ИГРАТА. Нека търгуването започне СЕГА!


!!!!!! Прочетете инструкциите за самата игра тук - vse.pdf