Подготовка на отчетите


След последния период на играта "архивите се разсекретяват", като информацията от тях става достъпна за бордовете на директорите. Всеки от екипите може да използува обобщените справки от различните етапи на играта при подготовката за Общото събрание на акционерите и изготвянето на мениджърските отчети.

Мениджърските отчети могат да донесат значителен брой точки на екипите. Всеки от тях се оценява по редица критерии. При изготвянето им може да се ползуват опита и идеите от отчетите на други екипи, като някои от най-добрите, представени в електронен вид са публикувани в Internet.
 

Примерни отчети и презентации