Начални инструкции
Вашата компания е създадена преди 6 месеца (2 периода) Вие сте новоназначения борд на директорите със следните длъжностни характеристики

Изпълнителен директор:

Директор маркетинг: Директор-продажби: Директор-персонал: Директор-производство: Финансов директор: Отговорен секретар:
Период
Решения Мотиви/

Бележки

     

 

ВАШИЯТ ЗАВОД

МАРКЕТИНГ

Пазарни сегменти:

Реклама: П1>П2>П3>П4 МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ Може да закупите пазарни проучвания относно: ПРОИЗВОДСТВО

Разходи за период:

 • За качество на продукцията (ниво=3): 4/конт.
 • За материали (вкл. пакетиране)
 • обем
  разходи
  0-499
  24/конт.
  500-749
  22/конт.
  > или = 750
  20/конт.
  Таблица за техническа поддръжка и амортизационни отчисления на производствена линия


  Период
  Техн.
  поддр.
  Аморт.
  за период
  Акумул.
  аморт.
  Остат.
  стойност
   1
  200
  3000
  3000
  17000
   2
  200
  2000
  5000
  15000
   3
  200
  1000
  6000
  14000
   4
  200
  1000
  7000
  13000
   5
  300
  1000
  8000
  12000
   6
  400
  1000
  9000
  11000
   7
  500
  1000
  10000
  10000
   8
  700
  1000
  11000
  9000
   9
  900
  1000
  12000
  8000
   10
  1100
  1000
  13000
  7000
   11
  1300
  1000
  14000
  6000
   12
  1500
  1000
  15000
  5000
   13
  1700
  1000
  16000
  4000
   14
  2000
  1000
  17000
  3000
   15
  2300
  1000
  18000
  2000
   16
  2600
  1000
  19000
  1000
   17
  2900
  1000
  20000
  0
   18
  3000
  0
  20000
  0

  ПЕРСОНАЛ ФИНАНСИ