Оценяване на отчетитеМениджърските отчети могат да донесат значителен брой точки на екипите. Всеки от тях се оценява по посочените в таблицата критерии.

Критерии за оценка на отчетите
 
  Критерий брой точки
1

Теоретична подготовка

от 0 до 5 точки
2

Структура, логика, външен вид на писмения отчет

от 0 до 5 точки
3

Системен анализ при управленските решения

от 0 до 5 точки
4

Собствени идеи и оригиналност

от 0 до 5 точки
5

Използвани съвременни информационни технологии

от 0 до 5 точки
6

Пронос за развитието на играта

от 0 до 5 точки
Последна актуализация -  22 Януари 2011 г.