Ако играете играта самостоятелно за наваксване на пропуснати точки от клас:

1) Стартирате играта за съответното ниво и се регистрирате с име на играч - вашия факултетен номер.

2) Изигравате играта и сваляте скрийншот, от който да се вижда името на играча (т.е. вашия факултетен номер) и резултатът ви към края на играта. Записвате файла със скрийншота във вид на изображение (jpg, gif, bmp, пр.) и наименовате файла във вид факултетен_номер_име_фамилия_ниво.

3) Изпратете скрийншота на следния линк: http://bit.ly/predavane (ако пратите по някакъв друг начин, НЯМА ДА ВИ БЪДЕ ОТЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ).