ФЪСТЪЧЕНО МАСЛО
делова игра

 

Тази страница съдържа подробна информация за деловата игра "Фъстъчено масло". Тук са представени правилата на играта, начина на организиране и провеждане, системата за оценяване на участниците, допълнителна информация за производството, използването и разпространението на фъстъченото масло. От страницата може да се участва в дискусия за играта, както и да се изпрати информация за обратна връзка.
 


Провеждане на играта