Начални инструкции

 


Кои сте Вие: компания за производство и продажба на ценния хранителен продукт "Фъстъчено масло"

Формиране на екипи:Всеки екип е борд на директорите на една от дъщерните компании на голям холдинг

Предварителни решения:


Вашата цел е печалбата:

(Задоволеният потребител, качественият продукт, службата на обществото, съхранената приpода и т.н. са прекрасни цели, но без печалба те са самоцелни и най-важното - неосъществими).

Игрова цел: Максимална чиста печалба в края на играта (с натрупване).
 
 
Компания Точки
1-ва
+8
2-ра
+6
3-та
+4
4-та
+2

 


ГЕОГРАФСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ
 
 

В борбата за пазари Вие не сте сами

Имате конкуренти!!!

Всяка от компаниите може да участвува на всяка от териториите със всеки от продуктитеПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ


Продукт
Разходи за суровини
ФЗС
НАТУРАЛ
$ 6.30
$ 12.30
СТАНДАРТ
$ 6.00
$ 12.00
ОСНОВЕН
$ 5.70
$ 11.70

 

                         
НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ

(ПРЕДВИДИМИ)

Разходи за реклама:

Разходи за стимулиране на продажбите: Разходи за пазарни проучвания: Разходи за изследване и развитие: Транспортни разходи:


Брокерска комисионна:На всеки пазар Виеползвате услугите на брокери (посредници),които се занимават с пласмента на продукцията Ви срещу заплащане на комисионна:

Складови разходи Административни разходи: Амортизация: Други разходи:


ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

Необложена печалба (загуба) в края на тримесечието:

=? ПРИХОДИ-
? РАЗХОДИ

?необложената печалба(t) -данък върху печалбата
(ах, колко е досаден)
=
Чиста печалба
(с натрупване до момента)

Това е, заради което работим!!! СРЕДСТВА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ


6.
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Необходимо е да се вземат обмислени и обосновани решения


 
 

Компания      
Територия А Стандарт Натурал Основен
Производство      
Цена      
Насърчаване на продажбите      
Разходи за реклама      
Територия B      
Производство      
Цена      
Насърчаване на продажбите      
Разходи за реклама      
Изследване и развитие      
Пазарно проучване Прогноза за про-дажбите Пазарен дял Цени Разходи за реклама Качествен показател
Територия А          
Територия B          

 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИГРАТА