Оценка на отчетите

 

Мениджърските отчети могат да донесат значителен брой точки на екипите. Всеки от тях се оценява по посочените в таблицата критерии.

Критерии за оценка на отчетите
 
Критерийброй точки
1 Теоретична постановка от 0 до 5 точки
2 Външен вид, структура и логика на писмения отчет от 0 до 5 точки
3 Системен анализ при вземане на управленските решения от 0 до 5 точки
4 Собствени идеи и оригиналност от 0 до 5 точки
5 Използвани съвременни информационни технологии от 0 до 5 точки
6 Принос за развитие на играта от 0 до 5 точки