Дискусия в края на играта

 


След последният такт от разиграването се провежда общо събрание на Холдинга с участие на Ръководството на холдинга и Управляващите бордове на директорите на всички компании.  За него директорите по връзки с обществеността на компаниите трябва да подготвят и изнесат кратък отчет за дейността на бордовете по време на разиграването. Всяка компания има възможност за:
  • Изказване/презентация
  • Реплика
  • Дуплика
  • Активното участие в дискусията също носи точки на екипите.