Дефиниране на таблица

Предишна Следваща СъдържаниеНачална страница


Дотук дефинирахме заглавната част на първата страница. Обикновено първата страница съдържа хипервръзки към основните страници от сайта. За да не става прекалено дълга, особено ако сайтът съдържа много страници е добре да се използува цялото пространство на прозореца. Най-лесно това става с помощта на таблица, в клетките на която се разполага информацията.
Позиционирайте курсора под хоризонталната линия и натиснете бутона Table от лентата с инструменти. В изведения диалогов прозорец оставете броя на редовете да бъде 1, а броя на колоните да бъде 2 и махнете отметката на Border line width, за да не се виждат линиите на таблицата. Потвърдете създаването на таблицата с бутона ОК.
Позиционирайте се във втората клетка на таблицата.
Въведете за първи ред Резервации и натиснете Enter за преминаване на нов ред.  Въведете на следващите два реда - на билети и на хотели, като ги форматирате тип Bullet list.
Следващите два реда не трябва да бъдат тип Bullet list и трябва да съдържат Автомобили под наем и Екскурзии.
След Екскурзии добавете отново два реда в страната и в чужбина, тип Bullet list. Променете размера на текста от основните параграфи на 14, Variable Width.
Позиционирайте се в лявата клетка на таблицата и натиснете десния бутон на мишката. От изведения панел изберете Table Properties/Cell и изберете Cell width, като зададете 25 % of table. Потвърдете с ОК.
С това завършихме дефинирането на текста в лявата клетка на таблицата.
Съхранете направеното до момента. Натиснете бутона Previеw за да видите как ще изглежда страницата. След като разгледате страницата, натиснете бутона на Netscape Composer от лентата Start.


Предишна СледващаСъдържание Начална страница