Създаване на страница от първо ниво

Предишна Следваща СъдържаниеНачална страница


Създайте нова страница като натиснете бутона New и изберете Blank Page. Запишете я под име reserv.htm. Въведете за заглавие на страницата Резервации. Добавете под заглавието две  разделителни хоризонтални  линии, като вмъкнете между тях 2-3 празни реда. Изкопирайте последните два реда от създадената до момента страница (index.html) и ги добавете под втората линия.
Натиснете десния бутон на мишката и изберете от появилото се меню Page Properties/Colors and Background. Задайте за фон на страницата файла resources/agebg.gif.
Съхранете направените промени.
Разгледайте така дефинираната страница с Preview.Предишна СледващаСъдържание Начална страница