Javascript

Предишна Следваща СъдържаниеНачална страница

Javascript е език за програмиране създаден от Netscape. Неговото предназначение е да допълва възможностите на HTML страниците, в които той може лесно да се вгражда с помощта на етикетите (tags) <script> и </script>.
За да може да се изпълнят дефинираните Javascript команди още е необходимо и броузерът с който работите да поддържа Javascript. В случай, че броузерът не поддържа Javascript, той прескача командите между етикетите (tags) <script> и </script>.
Със следващият пример ще зададем с помощта на Javascript  възможност за се извежда на страницата системната дата на компютъра.
Отворете началната страница на сайта в Netscape Composer. Преминете в режим на редактиране на HTML кода като изберете Edit/HTML Source. Позиционирайте курсора в началото или в края на вашата страница.  Стартирайте Notepad от Start/Programs/Accessories/Notepad. Отворете с Notepad файла Javascr.txt. С copy и paste копирайте съдържанието му в избраното място на страницата index.html. Разгледайте съдържанието на вмъкнатите редове.Предишна СледващаСъдържание Начална страница