Използуване на Java

Предишна Следваща СъдържаниеНачална страница

Java е относително нов обектно-ориентиран език за програмиране създаден от фирмата Sun (подобен на C++), който позволява на програмистите да създават приложения, известни като аплети, позволяващи вграждането им в HTML страниците. Java аплетите са изпълними приложения, които могат да правят различни неща от създаване на анимации до работа с бази данни и други сериозни приложения.
С помощта на Java аплети може драстично да се промени вида на един сайт. Не е необходимо някакво специално запознаване с Java, за да се използуват готови аплети. Достатъчни са познания за работа с HTML за включването им във вашите страници. Изкопирайте съдържанието на директория a:\resource в директорията, в който се намират вашите страници.
Отворете началната страница на сайта в Netscape Composer. Преминете в режим на редактиране на HTML кода като изберете Edit/HTML Source. Позиционирайте курсора между таговете <td> и </td>.  Стартирайте Notepad от Start/Programs/Accessories/Notepad. Отворете с Notepad файла Javaappl.txt. С copy и paste копирайте съдържанието му в избраното място на страницата index.html. Разгледайте съдържанието на вмъкнатите редове.
Променете:
Text Header 1 на Слънчев бряг
Text Header 1 на Созопол
Text Header 1 на Несебър
Text Header 1 на Пампорово
Text Header 1 на Боровец

и

Text Body 1 на Изглед
Text Body 2 на Изглед
Text Body 3 на Изглед
Text Body 4 на Изглед
Text Body 5 на Изглед

Съхранете направените промени. Затворете Notepad. Приемете направените  промени в Netscape Composer. Разгледайте страницата с Preview.Предишна СледващаСъдържание Начална страница