Създаване на начална страница

Предишна Следваща СъдържаниеНачална страница


Възложено ви е създаването на Internet страници на туристическа агенция "ХХХ". с цел представяне на по-широк кръг клиенти на нейните продукти и услуги. След като сте се запознали с принципите на създаване на HTML документи и основните HTML етикети (tags),  можете да започвате създаване на сайта на фирмата.
За целта стартирайте Netscape Composer, като изберете последователно Start/Programs/Netscape Communicator/Netscape Composer.
Тъй като първата страница, която ще създадем ще е на български език изберете  от менюто View/Character Set/Cyrillic (Windows-1251), с което дефинираме за нея да се използува кодовата таблица за извеждане на кирилица.
Въведете името на агенцията "XXX" за заглавен надпис на основната страница (Home page). Без да преминавате на нов ред изберете тип параграф Heading1 за начин на форматиране на заглавието.
Преминете на нов ред, изберете тип Normal и въведете следният текст с размер 10, Variable Width: 1000 гр. София, ул. А.Стамболийски 999, тел. (359 2) 999-888, факс (359 2) 999-777 .
Отделете заглавната от основната част на документа с хоризонтална линия, като натиснете бутона H.Line от лентата с бутони или изберете от менюто Insert/Horisontal Line.
Въведете три празни реда под хоризонталната линия като натискате клавиша Enter.
Натиснете отново бутона H.Line  за добавяне на нова хоризонтална линия. Преминете на нов ред и добавете текста Последна актуализация: и текущата дата. Добавете на следващия ред Страницата е създадена от и Вашето име.
Съхранете така създадената страница в отделна директория под име index.html. Това е стандартно име за начална страница на сайт. При  обръщение към URL на даден сайт, ако не е посочено име на файл първо се зарежда страницата с име index.html, а в случай, че в посочената директория няма такъв файл, се извежда списък на всички файлове от нея.


Предишна СледващаСъдържание Начална страница