Външни хипервръзки

Предишна Следваща СъдържаниеНачална страница

Вмъкнете преди първата линия на новата страница ред със следното съдържание: Начална страница Резервации Екскурзии Автомобили под наем За нас.
Този ред ще съдържа хипервръзки към основните страници на сайта.
Маркирайте Начална страница и натиснете бутона Link от лентата с инструменти. Натиснете Choose File... от  изведения прозорец и изберете файла Index.htm, съдържащ началната страница на сайта.
Маркирайте Резервации и направете връзка към файл reserv.htm.
Маркирайте Екскурзии и дефинирайте връзка към файл excurs.htm като директно напишете името и разширението му в полето, без да го избирате с Choose File...от списъка с файлове, тъй като още не е създаден.
По същия начин създайте хипервръзки от Автомобили под наем и За нас с файлове rentacar.htm и aboutus.htm, които ще бъдат създадени по-късно.
Съхранете направените промени.
Маркирайте целият ред с хипервръзките към различните страници и го изкопирайте веднага след втората хоризонтална линия. По този начин хипервръзките ще са достъпни и от края на страницата и няма да се налага връщане към нейното начало за преминаване към друга страница. Това е много удобно особено при по-дълги страници.
Маркирайте Вашето име, намиращо се на последния ред от страницата, след изречението Страницата е създадена от:
Натиснете бутона Link и в полето Link Source на изведения прозорец Link въведете mailto:вашият_email. (например mailto:anachkov@unwe.acad.bg)


Предишна СледващаСъдържание Начална страница