Хипервръзки

Предишна , Съдържание

Хипервръзките са едно от най-важните свойства на WEB страниците. В зависимост от това дали те сочат в рамките на текущия документ или извън него връзките биват вътрешни и външни.

Вътрешни хипервръзки

Вътрешните хипервръзки са връзки към ключови думи в рамките на документа. По този начин може да се създаде съдържание в началото на документа, в което с помощта на хипервръзки се осъществява преход към съответния текст, например: Хипервръзки Етикетът за задаване на връзка има следния формат:&LTA HREF=#&GTtext&LT/A&GT

Външни хипервръзки

HTTP://www.acad.bg e връзка към друг сървер.
Форматиране e връзка към страница на текущия компютър.
Преходът към ключова дума във външен документ се осъществява чрез следния формат на етикета &LTA HREF="име_на_файл.htm#ключова_дума">ключова_дума<>.
Посочете ваш файл с ключова дума от него.
Пъзел Хипервръзки могат да се използуват и за установяване на връзка с e-mail адрес по следния начин: anachkov@unwe.acad.bg
Като хипервръзки могат да се използуват и картинки. Етикетът за хипервръзка с картинка има следния формат: &LTa href="html4.htm"&GT&LTimg src="hyperpic.gif"&GT&LT/a;&GT&LT/p&GT
а самата връзка изглежда така: 

Начало , Предишна , Съдържание

© Людмил Аначков , доц. д.и.н. Ангел Марчев
Последна редакция: 13 Октомври 2006