Използуване на предварително форматиран текст

Предишна , Следваща , Съдържание

Пъзел

                              |\   /
Съществува само един начин да * * *
се съединят всички 9          |  X 
точки като се използуват само * * *
4 прави линни.                |/   \
                              *-*-*-
Тази страница ни показва пример за извеждане на предварително форматиран текст с помощта на етикетите &LTPRE&GT и &LT/PRE&GT. Посоченият текст се извежда с непропорционален шрифт по начина по който е създаден, като се запазват всички редове и празни позиции между символите. Всичко това го прави особено подходящ за извеждане на колони, таблици или текст, в който празните интервали трябва да бъдат запазени.
Увеличавайте и намалявайте размера на прозореца, за да видите разликата при извеждането на предварително форматирания текст и на останалия текст от страницата.

Предишна , Следваща , Съдържание

© Людмил Аначков , доц. д.и.н. Ангел Марчев
Последна редакция: 13 Октомври 2006