Структура на HTML документ

Предишна , Следваща , Съдържание

Заглавие 1 ниво

Основните секции на документа се представят от Заглавията 1 ниво. Всяко такова заглавие по смисъл е свързано с текста на принадлежащата му секция. Целият HTML документ или страница също има свое главно заглавие. То се показва като текст в заглавната лента на прозореца и посочва характера на документа.
Това е втори параграф от текста. Той е създаден с помощта на етикета за параграф (&LTP&GT), който прехвърля останалата част от текста на нов ред и оставя разстояние между стария и новия ред. Дължината на редовете на HTML страниците зависи от ширината на прозореца на програмата (броузър) с която ги разглеждате, независимо от начина по който са въведени във файла. Броузера игнорира всички знаци за край на ред, които се поставят от текстовите редактори, като прехвъля текст на нов ред само с етикетите за край на ред и край на параграф.
Настоящия трети параграф от текста съдържа няколко реда с фиксиран край, които ще се извеждат по един и същ начин независимо от ширината на прозореца на броузeра. Краят на редовете се задава с HTML етикета &LTBR&GT
Това е първи ред
Това е втори ред
Това е трети ред
Основната разлика между двата етикета е, че етикета за край на параграф заедно с прехвърлянето на текста на нов ред оставя и разстояние между редовете. Етикетът за край на ред при прехвърлянето на текста на нов ред запазва същото междуредово състояние. Увеличавайте и намалявайте размера на прозореца, за да видите разликата при извеждане на редове завършващи с &LTP&GT и с &LT BR&GT.

Предишна , Следваща , Съдържание

© Людмил Аначков , доц. д.и.н. Ангел Марчев
Последна редакция: 13 Октомври 2006