Структура на HTML документ

Следваща , Съдържание

HTML не е език за програмиране и HTML документите не са компютърни програми. HTML е система за маркиране на документите с информационни етикети (тагове) които показват как да бъде представен текста в документите и как документите са свързани заедно.
HTML е универсален формат, който може да бъде достъпен от различни компютърни платформи - PCs, Apple Macintosh and UNIX.
С Web броузерите компютърните потребители могат лесно да достигат до необходимата им информация  и след кратко обучение да се научат как да създават свои Web страници.
Като формат, HTML притежава предимството да смесва различни форми на информация. - текст, графика, звукови и видео клипове, интерактивни форми и др. Това му дава значително предимство пред другите форми за записване, съхраняване и извеждане на информация в Internet.

Всеки HTNL документ се състои от две основни части. Заглавна част и тяло на документа. Заглавната част съдържа името на прозореца в който се извежда документа. Тялото на документа се състои от същинската  информация на документа.

При създаването на HTML документи трябва да се спазват следните правила:


Следваща , Съдържание

© Людмил Аначков , доц. д.и.н. Ангел Марчев
Последна редакция: 13 Октомври 2006